5 Największych Wyzwań Związanych Z Archiwizacją Poczty

Według badań IDC sześćdziesiąt procent (60%) newralgicznych informacji biznesowych jest obecnie przechowywanych, czasem wyłącznie, w wiadomościach e-mail. Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest opracowanie takiej strategii archiwizacji wiadomości pocztowych, która zapewnia ciągłość działania i dostępność informacji.